1. ko nên sử dụng máy tính nhiều
  2. máy tính
  3. cách học toán

Cách Học Toán có hiệu quả


12 trả lời:

1

Đúng rồi ;phải ghi nhớ nửa 

 

#11: ngày 08/01/2017
1

Thêm bình luận

1

tiếp nhận và phải ghi nhớ kiến thức

#12: ngày 02/01/2017
4

Thêm bình luận

1

và các vòng thi nên tiếp nhận chi tiết tri thức

#13: ngày 24/12/2016
2

Thêm bình luận