1. ko nên sử dụng máy tính nhiều
  2. máy tính
  3. cách học toán

Bài toán hình này khó quá help


0

12

Cho bốn điểm A(1; 1), B(-3; 4), C(2; 6) và D(5; 88). Tính diện tích của tứ giác lồi ABCD (Làm tròn đến 3 chữ số ở phần thập phân)

4
2 trả lời:

1

cảm ơn rất nhiều ;cách làm rất chi tiết

#1: ngày 05/04/2017
4

Thêm bình luận

1

436,606 hay sao ấy ạ. bạn dùng công thức tính được khoảng cách AB,BC,CD,DA rồi tính nửa chu vi P, áp dụng công thức tính S tứ giác lồi S=căn(p(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)) là ra ạ

#2: ngày 01/03/2017
1

Thêm bình luận