1. ko nên sử dụng máy tính nhiều
  2. máy tính
  3. cách học toán

Bài toán này khó quá help


-1

12

Cho số c = 1.2.3.4…22 (tích 22 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1). Tìm ước số lớn nhất của c biết số này là lập phương của một số tự nhiên.

4
1 trả lời:

1
#1: ngày 27/02/2017
1

Thêm bình luận