1. ko nên sử dụng máy tính nhiều
  2. máy tính
  3. cách học toán

Help me please


0

11

Trong mặt phẳng cho 36  điểm riêng biệt! Biết rằng chỉ có duy nhất 3 điểm thẳng hàng. Hỏi nếu lấy các điểm đó làm đỉnh của tam giác thì có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác.

4
0 trả lời: