1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

Chứng minh 1/2 + 1/(3 *căn 2) + 1/(4 *căn 3) +...+ 1/(2015 *căn 2014) <2


7 trả lời:

0

Không giải ngồi đấy mà nói nhảm

 

#6: ngày 06/10/2017

Thêm bình luận

0

Nguyễn Việt Linh: 08:57 10/08/2016

Chứng minh 1/2 + 1/(3 *căn 2) + 1/(4 *căn 3) +...+ 1/(2015 *căn 2014) <2

 

Nguyễn Việt Linh: 08:57 10/08/2016

Chứng minh 1/2 + 1/(3 *căn 2) + 1/(4 *căn 3) +...+ 1/(2015 *căn 2014) <2

 

#7: ngày 06/10/2017

Thêm bình luận

0

chính xác là như vậy

#8: ngày 10/08/2016
199

Thêm bình luận