1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Đặt 1 chiếc cọc dài 1.6m ở 2 vị trí B và C thẳng hàng với H


0

3

Một ngọn đèn đặt ở vị trí A, hình chiếu vuông góc của nó trên mặt đất là H. Người ta đặt 1 chiếc cọc dài 1.6m ở 2 vị trí B và C thẳng hàng với H, khi đó bóng chiếc cọc dài 0.4 m và 0.6 m. Biết khoảng cách của 2 chiếc cọc bằng 1.4 m. Tính độ cao ngọn đèn

2 trả lời:

1

= 3.84 đúng ồi đó, bài đó tui ra đề

#1: ngày 24/01/2017
3

Thêm bình luận

0

AH = 3.84 m

Nguyễn Thế Sơn: 10:05 23/01/2017

Một ngọn đèn đặt ở vị trí A, hình chiếu vuông góc của nó trên mặt đất là H. Người ta đặt 1 chiếc cọc dài 1.6m ở 2 vị trí B và C thẳng hàng với H, khi đó bóng chiếc cọc dài 0.4 m và 0.6 m. Biết khoảng cách của 2 chiếc cọc bằng 1.4 m. Tính độ cao ngọn đèn

 

#2: ngày 24/01/2017
3

Thêm bình luận