1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Phân tích 3x^2 -22xy-4x+8y+7y^2+1 thành nhân tử


0

5

Phân tích thành nhân tử : $3{x^2} - 22xy - 4x + 8y + 7{y^2} + 1$

3 trả lời:

2

Ta có:

     $\begin{array}{l}
     3{x^2} - 22xy - 4x + 8y + 7{y^2} + 1\\
      = 3{x^2} - 21xy - 3x - xy + 7{y^2} + y - x + 7y + 1\\
      = 3x\left( {x - 7y - 1} \right) - y\left( {x - 7y - 1} \right) - \left( {x - 7y - 1} \right)\\
      = \left( {3x - y - 1} \right)\left( {x - 7y - 1} \right)
     \end{array}$

#1: ngày 17/05/2016
616

tách giỏi thât đấy.bài này phải dùng phương pháp dùng hệ số bất định chứ » Ẩn danh 720595 1 0 ngày 03/11/2017

Thêm bình luận

0

Phân tích 3x^2 -22xy-4x+8y+7y^2+1 thành nhân tử bằnh kĩ thuật dùng hằng đẳng thức

#2: ngày 15/08/2016

Thêm bình luận

0
Cho e hỏi là phương pháp để phân tích là gì ạ?
#3: ngày 14/08/2016

tách đa thức thành nhân tử đấy bạn ạ. » Ẩn danh 720595 0 0 ngày 03/11/2017

Thêm bình luận