1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Số dư 3^0+3^1+3^2+3^3+....+3^2008+3^2009 chia cho 8


0

4

Cho phép tính 3^0+3^1+3^2+3^3+....+3^2008+3^2009. Lấy kết quả này chia cho 8 được số dư là bao nhiêu?

6 trả lời:

1

T a có:

3^2010-1

=3^2000*3^10-1

=(...001)*59409-1

=(....409)

=(...408) đồng đư với 0 (mdd8)

3^0+3^1+3^2+3^3+....+3^2008+3^2009 chia 8 đư 0

#1: ngày 17/09/2017
1

Thêm bình luận

1

Bài toán không quá khó, nhưng có tới gần 50% người tham gia giải đưa ra câu trả lời sai. 

Đáp án: dư 4.

nếu muốn xem lới giải thì vô link:https://vnexpress.net/.../dap-an-bai-toan-tim-so-du-thach-thuc-suy-luan-3637310.html

tui là QL không thể spam được

nếu hok sẽ bị BQT chỉ trách! (-_-)

#2: ngày 08/09/2017
471

Thêm bình luận

1

T a có:

3^2010-1

=3^2000*3^10-1

=(...001)*59409-1

=(....409)

=(...408) đồng đư với 0 (mdd8)

3^0+3^1+3^2+3^3+....+3^2008+3^2009 chia 8 đư 0

#3: ngày 07/09/2017
15

Thêm bình luận

1

Cái đó thì ai ko tính ra rồi nhưng vấn đề là chỗ làm sao để tìm số dư của (3^2010-1)/2 chia cho 8 nè

#4: ngày 06/09/2017
1

Thêm bình luận