1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Ca nô chạy xuôi dòng mất 2 giờ 30 phút, ngược mất 3 giờ 30 phút


0

2

Một ca nô chạy xuôi dòng một đoạn sông mất 2 giờ 30 phút, ngược dòng mất 3 giờ 30 phút. Hãy tính chiều dài của đoạn sông đó, biết rằng vận tốc dòng nước là 3km/giờ

3 trả lời:

1

Nếu ta gọi thời gian chạy xuôi dòng là 5 phần, ngược dòng là 7 phần thì vận tốc xuôi dòng chiếm 7 phần và ngược dòng chiếm 5 phần (do hai đại lượng thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịc với nhau.

Ta có :

     Vận tốc xuôi dòng = Vận tốc nước lặng + Vận tốc dòng nước

     Vận tốc ngược dòng = Vận tốc nước lặng - Vận tốc dòng nước

Do đó hiệu vận tốc xuôi dòng và ngược dòng bằng hai lần vận tốc dòng nước : 2.3 = 6 (km/h)

     Vận tốc ca nô đi đi xuôi dòng là :

          6 : 2 . 7 = 21 (km/h)

     2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Do thời gian đi xuôi dòng là 2 giờ 30 phút nên quãng đường ca nô đi hay chiều dài đoạn sông là :

          21 . 2,5 = 52,5 (km)

               Đáp số : 52,5 km.

#1: ngày 28/06/2016
616

Thêm bình luận

1

52,5 km.

#2: ngày 01/07/2016
196

Thêm bình luận

1

@faded(alan waker): 10:23 28/06/2016

Giải

Nếu coi vận tốc dòng nước là 1 phần thì vận tốc thuyền khi nước yên tĩnh là 2 phần.

Vì vận tốc thuyền xuôi dòng luôn lớn hơn vận tốc thuyền khi ngược dòng bằng 2 lần vận tốc dòng nươc nên theo đầu bài,vận tốc thuyền khi xuôi dòng là 3 phần bằng nhau thì vận tốc thuyền khi ngược dòng là 1 phần như thế.

=>Thời gian lúc thuyền ngược dòng sẽ gấp 3 lần thời gian lúc thuyền xuôi dòng.

Hay thuyền ngược dòng từ A đến B hết:

2 giờ 30 phút x 3 = 67 giờ 90 phút = 7 giờ 30 phút.

Đáp số: 7 giờ 30 phút.

đề là tính quãng đường nha bạn.

#3: ngày 28/06/2016
616

Thêm bình luận