1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Dãy số Un =1/1.3.5 + 1/3.5.7 + 1/5.7.9 + ... + 1/(2n-1)(2n+1)(2n+3)


0

2

Cho dãy số ${u_n} = \dfrac{1}{{1.3.5}} + \dfrac{1}{{3.5.7}} + \dfrac{1}{{5.7.9}} + ... + \dfrac{1}{{\left( {2n - 1} \right)\left( {2n + 1} \right)\left( {2n + 3} \right)}}$

a) Lập quy trình ấn phím để tính số hạng tổng quát un 

b) Tính đúng giá trị u50 , u60.

c)  Tính đúng u1002 (biểu diễn dưới dạng phân số)

 

8 trả lời:

0

$\begin{array}{l}
 a.\quad {U_n} = \dfrac{1}{{1.3.5}} + \dfrac{1}{{3.5.7}} + \dfrac{1}{{5.7.9}} + ... + \dfrac{1}{{(2n - 1)(2n + 1)(2n + 3)}} \\ 
 {U_n} = \dfrac{1}{4}\left( {\dfrac{4}{{1.3.5}} + \dfrac{4}{{3.5.7}} + \dfrac{4}{{5.7.9}} + ... + \dfrac{4}{{(2n - 1)(2n + 1)(2n + 3)}}} \right) \\ 
 {U_n} = \dfrac{1}{4}\left( {\dfrac{1}{{1.3}} - \dfrac{1}{{3.5}} + \dfrac{1}{{3.5}} - \dfrac{1}{{5.7}} + \dfrac{1}{{5.7}} - \dfrac{1}{{7.9}}... + \dfrac{1}{{(2n - 1)(2n + 1)}} - \dfrac{1}{{(2n + 1)(2n + 3)}}} \right) \\ 
 {U_n} = \dfrac{1}{4}\left[ {\dfrac{1}{{1.3}} - \dfrac{1}{{(2n + 1)(2n + 3)}}} \right] \\ 
 b.\quad {U_{50}} = \dfrac{{2600}}{{31209}};{U_{60}} = \dfrac{{1240}}{{14883}} \\ 
 c.\quad {U_{1002}} = \dfrac{1}{4}\left[ {\dfrac{1}{{1.3}} - \dfrac{1}{{2005.2007}}} \right] = \dfrac{{335336}}{{4024035}} \\ 
 \end{array}$

#1: ngày 24/08/2016
59

Thêm bình luận

1

Các bạn hãy gửi câu hỏi lên máy tính bỏ túi tất cả sẽ giải đáp thắc mắc dùm cho bạn

#2: ngày 25/08/2016
35

qwioehjqwklwhjeouqwehiwfhwe » Kỳ Triệu 0 0 ngày 16/04/2018

Thêm bình luận

1
#3: ngày 24/08/2016
471

Thêm bình luận

1
#4: ngày 24/08/2016
35

Thêm bình luận