1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

ai chỉ cho mình trước 10đ HT


7 trả lời:

1

điểm kt hiện tại vẫn chưa công bố đâu đây mới chỉ có ứng dụng thôi khi nào BQT thông báo đã 

#6: ngày 29/10/2016
196

Thêm bình luận

0

ahihi khi nào ra thì thêm 5 :))

 

#7: ngày 05/11/2016
14

Thêm bình luận

0

 

diem KT la diem kien thuc kiem o dau v

 

#8: ngày 02/11/2016
14

Thêm bình luận