1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm ba chữ số tận cùng của số: (6^5)^12


1

3

Cho mình hỏi đáp án có phải là 176 không ạ 

- mình ấn vậy mà mấy kêu sai

Tìm ba chữ số tận cùng của số: ${6^{{5^{12}}}}$

5 trả lời:

1

Cái này là lũy thừa tầng nha bạn.

Cái bạn nói là lũy thừa của lũy thừa, tính từ dưới lên trên, còn đề bài là lũy thừa tầng, tính từ trên xuống dưới.

Theo lũy thừa tầng thì bạn tính $5^{12}$ rồi mới tính lũy thừa bậc là số vừa tính với 6.

     Giải:

   Ta có $5^{12}=244140625$

Theo quy tắc đồng dư thức thì $6^{1000k} \equiv 376$ (mod 1000)

     $\Rightarrow 6^{5^{12}} \equiv 6^{244140625} \equiv 6^{244140000}.6^{625} \equiv 376.376 \equiv 376$ (mod 1000)

Vậy ba chữ số tận cùng của $6^{5^{12}}$ là 376.

#1: ngày 23/07/2016
616

Thêm bình luận

2
kq 376
#2: ngày 22/07/2016
196

Thêm bình luận

2

sai thật đó

#3: ngày 22/07/2016
471

Thêm bình luận

1
À cho QL.Nguyễn Minh Quân xin lỗi nhé, Mình tính lại Kết Quả bằng 376
#4: ngày 19/01/2018
471

Thêm bình luận