1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm ba chữ số tận cùng của số: (6^5)^12


5 trả lời:

1

Nguyễn Thành Trung: 16:59 22/07/2016

Cho mình hỏi đáp án có phải là 176 không ạ 

- mình ấn vậy mà mấy kêu sai

Tìm ba chữ số tận cùng của số: 65126512

KQ là 376

#6: ngày 09/08/2017
2

Thêm bình luận