1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán 6 người đi qua cầu


15 trả lời:

1

Sai bét hết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#6: ngày 22/02/2017
90

Thêm bình luận

1

ko biết nên dăng mà

#7: ngày 14/06/2016
73

Thêm bình luận

1

@LE THAO CHAN: 14:07 14/06/2016

Có 6 người đi qua một cây cầu với 1 cây đèn. Do trời tối và cây cầu bị cũ nên mỗi lần đi qua chỉ có thể đi nhiều nhất là 2 người và cần phải có đèn mới đi được. Thời gian để đi qua hết một cây cầu của mỗi người là khác nhau: 1 phút, 2 phút, 5 phút, 18 phút, 23 phút và 38 phút. Hỏi thời gian ít nhất để cả 6 người này đi qua được hết cây cầu là bao nhiêu giây

@Chủ đề này đã có có, không đăng 1 bài mà nhiều chủ đề.

#8: ngày 14/06/2016
145

67 phút = 4020 giây » Nguyễn Ngọc Khánh My 0 0 ngày 23/11/2017

Thêm bình luận

1

cách làm như nào ạ

#9: ngày 20/02/2016
4

Thêm bình luận

1

3720 là thời gian ít nhất có thể đi được

#10: ngày 24/01/2016
89

Thêm bình luận