1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán 6 người đi qua cầu


15 trả lời:

1

3720 giây, chắc chắn luôn đó.

 

#11: ngày 19/10/2015
30

Thêm bình luận

1

3720 nhé

#12: ngày 18/10/2015
1

Thêm bình luận

1

3180 mk hk chắc ngen :)))

#13: ngày 18/10/2015
1

Thêm bình luận

0

kết quả đúng là 3720 nhé...chcứ 100% smiley

#14: ngày 27/11/2016
4

Thêm bình luận

0

ukm               

#15: ngày 13/09/2016
196

Thêm bình luận