1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán 6 người đi qua cầu


-1

14

Có 6 người đi qua một cây câu với 1 cây đèn. Do trời tối và cây cầu bị cũ nên mỗi lần đi qua chỉ có thể đi nhiều nhất là 2 người và cần phải có đèn mới đi được. Thời gian để đi qua hết một cây cầu của mỗi người là khác nhau: 1 phút, 2 phút, 5 phút, 13 phút, 27 phút và 37 phút. Hỏi thời gian ít nhất để cả 6 người này đi qua được hết cây cầu là bao nhiêu giây?

15 trả lời:

1

Theo bài để 6 người đi qua nhanh nhất thì ta sẽ làm trình tự như sau :

- Đợt 1 : người thứ nhất và người thứ 2 qua mất : 2 phút

+ người 1 quay về mất : 1 phút

-Đợt 2 :người 3 và 4 qua cầu mất : 13 phút

+ người 2 quay về : mất 2 phút

-Đợt 3 : người 1 và 2 về mất : 2 phút

+ người 1 quay về mất : 1 phút

Đợt 4 : người người 5 và 6 quay về mất : 37 phút 

+ người 2 quay về mất : 2 phút

Đợt 5 : người 1 và 2 cùng về mất : 2 phút

Vậy thời gian để 6 người qua cầu nhanh nhất đó là (2+1+13+2+2+1+37+2+2)=62 phút ( 3720 giây )

#1: ngày 14/06/2016
74

Thêm bình luận

2

thì đúng chứ ai có nói sai đâu bạn ( bạn  vui tính quá à )

#2: ngày 17/08/2016
74

Thêm bình luận

1

angelangel

#3: ngày 05/10/2017
3

Thêm bình luận

1

Đúng đó có sai đâu lm như v là đúng ùi

#4: ngày 23/02/2017
255

Thêm bình luận