1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thảo luận vấn đề chung
  3. Các tính năng

Bạn hiểu bao nhiêu lỗi trong máy tính Casio?


2

6

Bạn có hiểu được tất cả các lỗi máy tính và các hiển thị máy tính thường gặp ?

Hãy nêu tác dụng của các lỗi cũng như các hiển thị máy tính sau (nếu không nhớ chức năng thì có thể viết quy trình để nhận được kết quả trên):

   - Syntax Error

   - Math Error

   - Stack Error

   - Infinite Sol

   - Can't Solve

   - All Real Number

   - No-Solution

   - Argument Error

   - Normal PD: x?

   - Reset All?

   - Diagnostic Press AC

   - AC Break

5 trả lời:

2
lổi này hình như chỉ có trên casio vn plus còn ở trên vinalcal thì ko có
#1: ngày 22/11/2017
406

Thêm bình luận

2

@faded(alan waker): 22:15 27/06/2016

trên máy tính casio vn plus có sách hướng dẫn mà !

k có hết đâu

#2: ngày 27/06/2016
616

Thêm bình luận

2

trên máy tính casio vn plus có sách hướng dẫn mà !

#3: ngày 27/06/2016
471

Thêm bình luận

1
tui cũng ko biết nữa tui sài vinarcal
#4: ngày 28/10/2017
15

tui hiểu vài lỗi à vì có hết trong hướng dẫn mà » Trịnh Hải Nam 3 0 ngày 29/11/2017

Syntax error là cái máy ko tính đc ( phân siis hiacwj :::) Math error là số thường tinh ko đc vd 999999999999999999999999999999999x999999999 Reset all là reset mt trỡ về cũ ( shit +9+3====) Presss acc là gì t cũng ko bt hình nhũ chức nãng nó là tăng giảm màu ( 3 nút cùng lúc on shit 7 +9+shitshitshitshitshitshit rồi chờ chạy khi nào từ cúi có chữ ac ta cis thể chỉnh màu ------- xib ít like » Ẩn danh 702933 1 0 ngày 26/09/2018

Thêm bình luận