1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tính vận tốc trung bình chuyến bay lúc đi là 900 km/giờ, lúc về là 850km/giờ


2

12

Bài 5:  Một máy bay thực hiện chuyến bay khứ hồi từ A đến B và trở về A. Cùng quãng đường, vận tốc lúc đi là 900 km/giờ, vận tốc lúc về là 850km/giờ. Tính vận tốc trung bình cả chuyến bay khứ hồi

10 trả lời:

0
Quãng đường đi và về là như nhau nên vận tốc trung bình trên cả chuyến bay cũng bằng vận tốc trung bình trên 1km đi và về. thời gian đi 1km từ A đến B là 1/900 giờ, thời gian đi 1 km từ B đến A là 1/850 giờ. Vận tốc trung bình cần tìm là (1+1):(1/900 +1/850)
#1: ngày 15/02/2016
10

Thêm bình luận

1

6120/7 nha

Nguyễn Phương Thanh Ngân: 08:02 13/02/2016

Bài 5:  Một máy bay thực hiện chuyến bay khứ hồi từ A đến B và trở về A. Cùng quãng đường, vận tốc lúc đi là 900 km/giờ, vận tốc lúc về là 850km/giờ. Tính vận tốc trung bình cả chuyến bay khứ hồi

 

#2: ngày 31/08/2016
10

Thêm bình luận

1

sai rồi em ak đáp án của anh Hoàng Minh NGọc mới Đúng

 

#3: ngày 07/04/2016
230

Thêm bình luận

1

875

#4: ngày 05/04/2016
7

Thêm bình luận