1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tính vận tốc trung bình chuyến bay lúc đi là 900 km/giờ, lúc về là 850km/giờ


10 trả lời:

1

6120/7

 

#6: ngày 05/04/2016
132

Thêm bình luận

1

6120/7 km/h

#7: ngày 04/04/2016
85

Thêm bình luận

1

(850+900)/2=875km/h

#8: ngày 15/02/2016
1

Thêm bình luận

1

(850+900)/2=875km/h

#9: ngày 14/02/2016
89

Thêm bình luận

1

6120/7 km/h

#10: ngày 13/02/2016
26

Thêm bình luận