1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tính vận tốc trung bình chuyến bay lúc đi là 900 km/giờ, lúc về là 850km/giờ


10 trả lời:

0

6120/7 km/h nha

 

 

 

#11: ngày 20/08/2017

Thêm bình luận