1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán bỏ bi vào hộp theo quy tắc tăng dần


0

1

Một người bỏ bi vào hộp theo quy tắc: ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc đó cũng lấy bi ra khỏi hộp theo nguyên tắc: ngày đầu và ngày thứ hai lấy 1 viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày trước đó. a, Tính số bi có được sau 20 ngày. b, Để số bi trong hộp lớn hơn 2016 viên cần bao nhiêu ngày?

3 trả lời:

1

đáp số: a) 1030865

b)12 ngày

#1: ngày 23/08/2015
16

Thêm bình luận

1

Tổng số bi thêm vào đến ngày n  là Un=2^n-1

Tổng số bi lấy thì là tổng các số trong dãy fibonaci

từ đó lập công thức tổng quát là ra

#2: ngày 23/08/2015
16

Thêm bình luận

0

a tuấn hồi hk thcs a hk trường nào???

#3: ngày 22/09/2015

Thêm bình luận