1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Mua sách giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng


0

10

Một người mua 9 quyển sách cùng loại. Vì được giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng. Hỏi giá ghi trên bìa của mỗi quyển sách là bao nhiêu?

406
8 trả lời:

2

còn cách làm khác như sau:

Số tiền đã giảm ở 1 quyển là :

45000 – 40500 = 4500 (đồng)

Vậy muốn bán trở lại giá bìa ghi ban đầu thì giá đã bán phải tăng là:                          4500 : 40500  = 0,11111

                                         0,1111 = 11,111%

 ** Nếu học sinh khó hiểu ta có thể giải thích chi tiết như sau

 

1% giá đã hạ là

40500 : 100 = 405 ( đồng )

Vậy muốn bán trở lại giá bìa ghi ban đầu thì giá đã bán phải tăng là:

1 %  x (4500  : 405 )  =11,111%

                                                              Đáp số : 11,111 %

Chú ý trình bày : Rất nhiều bạn HS viết như  sau

                  4500  : 405  = 11,111% là sai

#1: ngày 07/04/2017
406

Thêm bình luận

2

cách làm như sau :

Gía đã bán sau khi giảm 10% so với giá bìa    là:

364500 : 9 = 40500 (đồng)

40500 đồng ứng với số % giá bìa là:

100% - 10%= 90%( giá bìa )

Giá ghi trên bìa 1 quyển là:            

40500 : 90 x 100 =45000 (đồng)

Coi giá đã bán là 100% thì muốn trở về giá ban đầu cần phải tăng  số % là

( 45000  : 40500  )   - 100 %  =   11,111%

#2: ngày 07/04/2017
406

Thêm bình luận

2

cách làm như sau:

364500 dồng ứng với số % giá bìa là:

100% - 10% = 90%

Vậy giá ghi trên bìa 1 quyển :

(364500 : 90) x 100 : 9 = 45000 (đồng)

                                                                     Đáp số 45000đồng 

#3: ngày 07/04/2017
406

Thêm bình luận

1

cũng hay nha

cảm ơn nhìu

#4: ngày 08/04/2017
249

Thêm bình luận