1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm số n biết 83151900^n có 5267025 ước số


0

1

Tìm số tự nhiên n biết 83151900^n có 5267025 ước số 
Bạn nào giúp mình với :< đây là đề thi tphcm năm 2013 á =)))

2 trả lời:

2

Ta phân tích \small \dpi{80} \fn_jvn 83151900 thành thừa số nguyên tố \small \dpi{80} \fn_jvn 83151900=2^2\times 3^3\times 5^2\times 13\times 23\times 103

Ta có công thức tìm các ước tự nhiên: \small \dpi{80} \fn_jvn (\alpha _{1}+1)(\alpha _{2}+1)...(\alpha _{k+1}) với \small \dpi{80} \fn_jvn \alpha là số mũ

Mà \small \dpi{80} \fn_jvn 83151900^n có \small \dpi{80} \fn_jvn 5267025 ước số

\small \dpi{80} \fn_jvn \Rightarrow (2n+1)(3n+1)(2n+1)(n+1)(n+1)(n+1)=5267025

Ta ghi vào màn hình máy tính

\small \dpi{80} \fn_jvn (2n+1)(3n+1)(2n+1)(n+1)^3=5267025

Sau khi ghi vào màn hình

Ta ấn SHIFT SOLVE nhập x=0 chẳng hạn ta được kết quả là 8 ( nhận)

Ta ấn SHIFT SOLVE nhập x=-5 chẳng hạn ta được kết quả là -9,44420371( loại)

Vậy ta có n=8

#1: ngày 14/10/2016
199

Thêm bình luận

0

cảm ơn bạn nhiều nha đ/s đứng r ��

#2: ngày 14/10/2016
1

yesyeswink » phạm vân thảo 1 0 ngày 11/12/2017


Thêm bình luận