1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Các Bạn Cho Mình Biết Cách Giải Nhé (Chi tiết nha)


13 trả lời:

1

Nguyễn Quang Thành: 19:52 17/10/2016

Ta có :24587524758493847584938475532586958 /22015=1116853270883209065861388849992.5940495116965705

=> Phần nguyên của thương 24587524758493847584938475532586958 và 22015 là 1116853270883209065861388849992

Vậy phần nguyễn của thương  24587524758493847584938475532586958 và 22015 là 1116853270883209065861388849992

Hoặc bạn có thể xem đáp án ở các đề thi

 

 

Dài quá mtbt ko tính được bạn ơi

#6: ngày 17/10/2016
5

Thêm bình luận

1

Ta có :24587524758493847584938475532586958 /22015=1116853270883209065861388849992.5940495116965705

=> Phần nguyên của thương 24587524758493847584938475532586958 và 22015 là 1116853270883209065861388849992

Vậy phần nguyễn của thương  24587524758493847584938475532586958 và 22015 là 1116853270883209065861388849992

Hoặc bạn có thể xem đáp án ở các đề thi

 

 

#7: ngày 17/10/2016
164

Thêm bình luận

1

indecision                                                               

#8: ngày 17/10/2016
14

Thêm bình luận

1

Ý kiến hay đósad

#9: ngày 17/10/2016
5

Thêm bình luận

1

nếu k thi sao :)wink

#10: ngày 17/10/2016
14

Thêm bình luận