1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Tính số dân sau n năm biết mức tăng dân số là 1.1%/năm


0

2

Dân số 1 nước là 80 triệu người, mức tăng dân số là 1.1% mỗi năm. Tính dân số của nước đó sau n năm. Áp dụng với n = 20

Kq= 99566467 là sai nhé mong các bn giải hộ!!!

5 trả lời:

1

ai bt tại sao ra 99566457 ko, xin chỉ giáo dùm

#1: ngày 20/02/2017
249

Thêm bình luận

1

tại sao lại ra như vậy mk ko hỉu

#2: ngày 19/02/2017
255

Thêm bình luận

1

ukm đáp án đúng là 99566457,Nhớ Like nha

#3: ngày 19/02/2017
406

Thêm bình luận

1

đáp án bài này là 99566457 

#4: ngày 19/02/2017
4

Thêm bình luận