1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tìm công thức tổng quát Un biết U1=5 U2=8 Un+2=3Un+1 - Un+25


5 trả lời:

0

còn câu tính CTTQ mình cũng xin bó taysmiley

#6: ngày 11/08/2016
62

Thêm bình luận