1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Bài toán cầu thang này 1 bước đi lên 1, 2 bậc và có bậc bị hư


0

11

Cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Mỗi bước thầy Tiến có thể đi lên 1 bậc thang hoặc 2 bậc thang. Tuy nhiên một số bậc thang thứ 3 và 8 bị thủng do cũ kỹ và thầy Tiến không thể bước lên đó được. Hỏi nếu thầy Tiến ở chân cầu thang thì có bao nhiêu cách thầy Tiến đi lên hết cầu thang với n = 49. 

Thống kê: http://maytinhbotui.vn/Question/Statistics/212

11 trả lời:

1

ai giải đi chứ nói không vậy

#1: ngày 27/09/2016
25

Thêm bình luận

1

cảm ơn mọi người rất nhiều,thanks

#2: ngày 26/09/2016
9

Thêm bình luận

1

mình cũng chịu luôn,khó quá

#3: ngày 26/09/2016
2

Thêm bình luận

1

cái đó thì mình cũng chịu

#4: ngày 26/09/2016
6

Thêm bình luận