1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức một biến

Tính tổng các hệ số của các hạng tử chứa lũy thừa bậc chẵn


0

3

Tính tổng các hệ số của các hạng tử chứa lũy thừa bậc chẵn chẵn khi khai triển đa thức $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + 2x - 1} \right)^{30}}$

Giải thích chi tiết giúp mình với nha

3 trả lời:

1

f(x)=(x2+2x-1)30= a0.x60+a1.x59+......+a59.x+a60

Ta có: f(1)=a0+a1+.....+a59+a60=230

Ta có: f(-1)=a0-a1+.....-a59+a60=230

Suy ra 2.(a0+a2+.....+a58+a60)=2.230

   =>  a0+a2+.....+a58+a60=230=1073741824

 
#1: ngày 24/02/2016
132

Thêm bình luận

0

lũy thừa bậc chẵn là lũy thừa với số mũ chẵn mà

Còn f(x) khi phân tích thì có cả lũy thừa bậc chẵn và lũy thừa bậc lẻ mà

năm ngoái mình đi thi có bài bắt tìm lũy thừa bậc lẻ của đa thức thì mình thay 1 rồi chia 2 được kết quả đúng đó bạn

#2: ngày 06/12/2016
3

Thêm bình luận

0

Sai rôi

Lũy thừa bậc chẵn mà, có chắc khi khai phương toàn lũy thừa bậc chẵn ko?

Bạn thử thay x=1 xem nhanh hơn nếu chỉ tìm tổng hệ số khi khai phương mà kết quả như lũy thừa bậc chẵc là sao????

 

#3: ngày 05/12/2016
3

Thêm bình luận