1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Cách có điểm học tập HT?


0

0

Cho cháu hỏi : Làm thế nào để có điểm học tập ?

1 trả lời:

1

Chào em, 

Có rất nhiều hoạt động để có điểm học tập HT, cụ thể như sau:

  1.  Tham gia các đề thi có thưởng như:
  1. Chia sẻ các đề thi, tài liệu, ebook bên phần "Tài liệu"
  2. Đăng các câu hỏi hay, trả lời tốt ở Diễn đàn cũng nhận được điểm học tập HT...

Ngoài các điểm HT do BQT tặng ra, bạn cũng có thể nhận được từ các thành viên khác. Đây là một hoạt động nhằm khuyến khích các em tích cực học tập và chia sẻ kiến thức lẫn nhau.

 

#1: ngày 06/10/2015
145

Thêm bình luận