1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Có bao nhiêu cách đặt một con mã trên bàn cờ 8*8


1

6

Có bao nhiêu cách đặt một con mã đen và một con mã trắng trên bàn cờ vua 8*8 sao cho chúng không ăn được nhau?????

 
12
6 trả lời:

1

Đáp án bài này là 3696

 

#1: ngày 01/09/2017
8

Thêm bình luận

1

tư 3000 đến 3900 cách

 

#2: ngày 28/07/2016
49

Thêm bình luận

1

Hoàng Duy Thắng: 07:05 27/07/2016

rất nhiều cách

 

cụ thể là nhiêu

#3: ngày 27/07/2016
73

Thêm bình luận

1

rất nhiều cách

 

#4: ngày 27/07/2016
49

Thêm bình luận