1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Cho hỏi về thi chiếm trận ạ!!


0

6

Thi đấu dạng chiếm trận có thể thi từ 3 đến 4 người trở lên(đấu đơn) ko???

sadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsad

12 trả lời:

1

Nói trắng ra chím trận đơn là hình thức solo 1-1

#1: ngày 07/03/2017
255

Thêm bình luận

1

Ukm như Khang nói ko bao giờ có 3 hoặc 4 người trở lên

 

#2: ngày 07/03/2017
255

Thêm bình luận

1

chơi chiếm trận đơn thì ko bao giờ chơi dc từ 2-3 người (như Phúc nói)

nếu có chắc do mạng lag

#3: ngày 07/03/2017
249

Thêm bình luận

1

kệ đi              

#4: ngày 07/03/2017
70

Thêm bình luận