1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

1 người đứng cách bờ ao 50 cm, biết chiều cao của người ấy là 1,7 m


0

5

 1 người đứng cách bờ ao 50 cm, biết chiều cao của người ấy đến đỉnh đầu là 1,7 m.

TÍnh khoảng cách từ ảnh của người ấy đến bờ ao?

 

5 trả lời:

1

Phan Ngọc: 13:19 06/10/2016

 1 người đứng cách bờ ao 50 cm, biết chiều cao của người ấy đến đỉnh đầu là 1,7 m.

TÍnh khoảng cách từ ảnh của người ấy đến bờ ao?

 

Còn nhiều cách nhưng cách anh Thịnh dễ nhất 

#1: ngày 06/10/2016

Thêm bình luận

1

Phan Ngọc: 13:19 06/10/2016

 1 người đứng cách bờ ao 50 cm, biết chiều cao của người ấy đến đỉnh đầu là 1,7 m.

TÍnh khoảng cách từ ảnh của người ấy đến bờ ao?

Đây là bài toán khó cần sự chỉ dẫn của BQT

 

#2: ngày 06/10/2016
15

Thêm bình luận

1

đứng cách ? đề chính xác là vậy àk

#3: ngày 06/10/2016
2

Thêm bình luận

1

Hình với bóng như nhau bạn ạ, vì thế ta trừ chiều cao của người ấy cho 50 cm thôi. Mình cũng không biết còn cách nào khác nữa.

#4: ngày 06/10/2016
616

Thêm bình luận