1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tuổi người đàn ông và con trai của ông ta là bao nhiêu ?


0

2

Trả lời về tuổi của mình, 1 người đàn ông nói như sau: "Cứ vào sinh nhật của tôi, cha tôi lại giết 1 con cừu để ăn mừng, bộ da cừu ông xếp vào 1 chỗ. Tôi lớn lên lấy vợ cũng sinh được 1 thằng con trai, vào sinh nhật nào của nó tôi cũng lại giết cừu, cất bộ da vào 1 chỗ. Năm nay số da cừu của tôi bằng số da cừu của nó.
Hỏi tuổi người đàn ông và con trai của ông ta là bao nhiêu?

4 trả lời:

1

Bố 24 tuổi, Con 6 tuổi. Vì bố sinh ngày 29/2 nên 4 năm mới có 1 sinh nhật.

#1: ngày 25/03/2017
90

Thêm bình luận

1

Đúng là giống y như tên, Thánh Ngu.

#2: ngày 25/03/2017
90

Thêm bình luận

0

số da cừu của người cha phải nhiều hơn mới đúng chứ, sao người cha sinh trước mà tới nay số da cừu của người cha mới bằng số da cừu của người con chứ?

#3: ngày 20/03/2017
2

Thêm bình luận

-1

mk ko bt

ai trợ giúp iksmiley

#4: ngày 18/03/2017
249

Thêm bình luận