1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Công thức 1^2 + 2^2 + 3^2 +...+ n^2


0

3

Ai biết công thức tính tổng dãy 1^2 + 2^2 + 3^2 +...+ n^2 ko?

10
2 trả lời:

3

La lá là: 21:20 29/08/2016

Ai biết công thức 1^2+2^2+3^2+...+n^2 ko?

12 + 22 + 32 + ... + n= $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Ví dụ  A = 12 + 22 + 32 + ... + 20162 = $\dfrac{2016(2016+1)(2.2016+1)}{6}$ = 2733212496

Vậy A = 2733212496

#1: ngày 29/08/2016
123

Thêm bình luận

0

Bạn học lớp mấy làm cách trên cũng được nếu biết xích ma dùng cho nhanh 

$\sum\limits_1^n {{x^2}} $

Xích ma là nút shift log đó nha

#2: ngày 30/08/2016
199

Thêm bình luận