1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Cách viết công thức phân số để tạo câu hỏi


0

1

có ai biết cách viết phân số đẹp,chữ đậm để tạo câu hỏi chứ ko phải viết vd:12/7;14/3

9
1 trả lời:

1

Dùng mathtype cho đẹp dowload về máy ik nó nhẹ mà

#1: ngày 28/09/2016
199

Thêm bình luận