1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tìm công thức tổng quát √2+√5+√10+...+√n^2+1


0

3

Tìm công thức tổng quát 2+5+10+...+n^2+1

4 trả lời:

1

$\sqrt{2}=\sqrt{1^2+1}$

$\sqrt{5}=\sqrt{2^2+1}$

$\sqrt{10}=\sqrt{3^2+1}$

...

Công thức tổng quát là $U_{n}=\sqrt{n^2+1}$

Xích ma: $\sum_1^nx^2+1$

#1: ngày 12/07/2016
616

Thêm bình luận

1

cái dấu căn sau 3 chấm là công thức tổng quát rồi còn gì

#2: ngày 12/07/2016
85

Thêm bình luận

0

hay

#3: ngày 12/07/2016

Thêm bình luận

0

tính tổng mà bạn

 

#4: ngày 12/07/2016
2

Thêm bình luận