1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
  3. Hệ phương trình

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y biết xyz = (1-x)(1-y)(1-z)


6 trả lời:

0

kq bang 15/2

dung khong ban

hihi

#6: ngày 06/01/2017
471

Thêm bình luận

0

Mấy cái bài dạng như thế này thường có giá trị nhỏ nhất khi tất cả các biến bằng nhau 

#7: ngày 08/07/2016
85

Mình thấy bạn nói đúng nè » Ẩn danh 784939 0 0 ngày 17/11/2018

Thêm bình luận