1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Tập hợp - Tổ hợp - Xác suất

Bài toán xếp hàng của trường có học sinh 2500 - 3000


0

3

Một trường học có số học sinh trong khoảng từ 2500 đến 3000. Khi xếp hàng 13 và 17 lần lượt dư 4 và 9 em, còn xếp hàng 5 thì vừa hết.

Viết quy trình bấm phím trên máy tính cầm tay để tìm số học sinh của trường.

7 trả lời:

2

Gọi số học sinh của trường là a thì ta có a=13m+4=17n+9=5p

Từ giới hạn của a ta tính được a=2695

Vậy số học sinh của trường là 2695 (học sinh)

#1: ngày 01/03/2016
89

Thêm bình luận

1

Cảm ơn bạn nhìu nha!!!

#2: ngày 01/03/2016
13

Thêm bình luận

1

13/3/2016

#3: ngày 01/03/2016
230

Thêm bình luận

1

Mình ở Quãng Ngãi:)))

 

#4: ngày 01/03/2016
7

Thêm bình luận