1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm ba chữ số tận cùng của 2015.2017.....212331.212335


0

4

Tìm ba chữ số tận cùng của 2015.2017.....212331.212335 ( giải chi tiết nhận được 50ht )

9
2 trả lời:

1

Kis we: 15:18 07/10/2016

Tìm ba chữ số tận cùng của 2015.2017.....212331.212335 ( giải chi tiết nhận được 50ht )

2015....2023=(đồng dư)135;2015.....2025=375; 2015.....2027=125; 2015.....2029=625; 2015.....2031=375

                                        2015.....2033=375; 2015.....2035=125; 2015.....2037=625; 2015.....2039=375

từ 2025 trở đi ta có đồng dư chu kì 4. Mà (212335-2025)/2= 105155 đồng dư 3 (mod 4) vậy KQ: 625

#1: ngày 09/08/2017
2

Thêm bình luận

1

$\begin{array}{l}
A = 2015.2017.2019......212331.212333.212335\\
A = \dfrac{{212335 - 2015}}{2} = 105160\\
A:R(4) = 0\\
\end{array}$

=> 3 chữ số tận cùng là 625 xem thêm tại link dưới đây để dễ hiểu

http://www.bitex.com.vn/vn/kho-ung-dung/1892/bai-giai-cau-3-ki-thi-hoc-sinh-gioi-toan-tren-may-tinh-casio-tphcm-2014.html

#2: ngày 07/10/2016
199

Thêm bình luận