1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thảo luận vấn đề chung
  3. Khác

Ai có thể cho tui biết 1 vài đề thi đồng đội toán 7 cấp trường


0

1

Ai có thể cho tui biết 1 vài đề thi đồng đội toán 7 cấp trường ko ????????????

Càng nhiều bài càng tốt , 

2 trả lời:

1

Câu 3: Tìm tỉ lệ 3 cạnh của một tam giác, biết rằng cộng lần lượt độ dài hai đường cao của tam giác đó thì tỷ lệ các kết quả là 5: 7: 8.

Câu 4: Cho góc xoy, trên hai cạnh ox và oy lần lượt lấy các điểm A và B để cho AB có độ dài nhỏ nhất.

#1: ngày 21/11/2016
471

Thêm bình luận

-1

Thank you very much

Cảm ơn nhé , bạn có còn nhiều ko

 

#2: ngày 27/11/2016
164

Thêm bình luận