1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

đề thi mtct 12


1

5

Bài 3:  (1 điểm)

Có anh chàng ngốc được cha cho một số tiền là 100 triệu đồng nhưng anh ta không biết làm gì, anh bèn gửi vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn. Hỏi sau 20 năm anh ta có bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết lãi suất ngân hàng là 0,67%

Nộp bài

13 trả lời:

2

haha

Phúc làm đúng rùismiley

#1: ngày 08/03/2017
249

Thêm bình luận

2

nhanh lên các bnsmiley

#2: ngày 07/03/2017
112

Thêm bình luận

1

kq sẽ =260800000 

nhớ like mk

#3: ngày 07/03/2017
255

Thêm bình luận

1

Và kq cúi cùng sẽ là......

#4: ngày 07/03/2017
255

Thêm bình luận