1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

ĐỀ THI MTCT 8


0

4

Cho tam giác ABC có AB=3cm, AC=4cm, BC=5cm. Tính diện tích đường tròn nội tiếp tam giác ABC. (Làm tròn kết quả đến chữ số thứ hai ở hàng thập phân).

Câu hỏi do Phạm Công Thành tạo ra. Có gì thắc mắc xin liên hệ Phạm Công Thành.yes

GOOD LUCK!! yes

19 trả lời:

1

ukm

Hiếu đoán chuẩn thiệt

cái này là câu like chắc lun

#1: ngày 06/03/2017
249

Thêm bình luận

1

Like của tiến lên nhanh vãi

#2: ngày 05/03/2017

Thêm bình luận

1

Hiếu nói chuẩn như 1 vị thánh

#3: ngày 05/03/2017
255

Thêm bình luận

1

Đăng nhìu lần trong 1 bài sẽ đc nhìu like

#4: ngày 05/03/2017
255

Thêm bình luận