1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Toán đố người đi bộ cả đi lẫn về hết 3h 40 phút


0

2

Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/h. Sau đó lại đi xe từ B đến A theo đường khác dài hơn AB 6km với vận tốc 8km/h, cả đi lẫn về hết 3h 40 phút. Tính độ dài quãng đường AB

2 trả lời:

1

Gọi quãng đường khi đi xe đạp là x 

=> Thời gian đi từ A-> B là $\dfrac{x}{6}$

Quãng đường đi về là x+6

=> Thời gian về là $\dfrac{{x + 6}}{8}$

=> Ta có phương trình : $\dfrac{x}{6} + \dfrac{{x + 6}}{8} = \dfrac{{11}}{3}$

=> x =10 => độ dài quãng đường AB là 10 km 

#1: ngày 20/08/2016
199

Thêm bình luận

1

Thời gian đi AB của người thứ hai ít hơn người thứ nhất là:
                       1h30ph + 30ph = 2h.
Giả sử người thứ hai đi sau người thứ nhất 2 giờ thì hai người đến B cùng một lúc.
Trong 2 giờ đi trước, người thứ nhất đi được:
                       15. 2 = 30 (km).
Thời gian để người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất là:
                       30 : (20 - 15) = 6 (h).
Quãng đường AB dài:
                       20 . 6 = 120 ( km )

Thời đi B caời t haiíthnời ứ ấlà: h0h p = 2Gảsg t hai suờhứn gi ta nườiđến ùm lúc.ro2 iờđrư, nưhứhấ iđưc. =0 (k)Ti gian ể nời hai ui ngờihứ ntl:

 
#2: ngày 20/08/2016
471

Thêm bình luận