1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Đếm thời gian đi lên cầu thang có 224 bậc thang


0

6

Một người từ chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang có 224 bậc thang. Ban đầu người đó bước lên 2 bậc thang, rồi bước xuống 1 bậc thang, sau đó lại bước lên 2 bậc thang, rồi bước xuống 1 bậc thang… Hỏi sau bao nhiêu giây thì người đó bước lên tới đỉnh cầu thang? Biết rằng mỗi bước lên mất 3 giây và mỗi bước xuống mất 4 giây. 

11 trả lời:

1

Ta thấy người đó sau khi lên hai bậc thang và xuống một bậc thang thì người đó đã đi lên được:  2 - 1 = 1 (bậc thang)

Ta cũng thấy rằng sau khi người đó đi đến được bậc thang thứ 222 thì người đó chỉ cần đi lên 2 bước nữa là tới được cầu thang, vì vậy nên người đó không cần bước xuống 1 bước nữa.

Mà mỗi một lần người đó bước lên và xuống như vây tốn thời gian là:  3 + 4 = 7 (giây)

Thời gian người đó đi đến bậc thang thứ 222:  7 x 222 = 1554 (giây)

Vì phải đi thêm 3 giây để đến đỉnh cầu thang nên tổng thời gian là:  1554 + 3 = 1557 (giây)

Đáp số: 1557 giây

#1: ngày 17/04/2016
616

Thêm bình luận

1

1557

#2: ngày 18/04/2016
2

Thêm bình luận

1

thinh luc nao cung xao

 

#3: ngày 15/04/2016
2

Thêm bình luận

1

giờ em đang cần điểm cảm ơn

#4: ngày 15/04/2016
123

Thêm bình luận