1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Bạn Hoàng được bố tặng 10 triệu đồng tiết kiệm với lãi suất 0,45%/tháng


1

3

Bạn Hoàng được bố tặng 10 triệu đồng vào sổ tiết kiệm với lãi suất 0,45%/tháng nhân dịp Hoàng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuối mỗi tháng bạn Hoàng rút ra số tiền là là 500 000 đồng để tiêu sài cho học tập. Hỏi sau một năm số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm của Hoàng là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

1 trả lời:

1

KQ bai nay la : 4402817

#1: ngày 17/05/2016
22

Thêm bình luận