1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Bạn Hoàng được bố tặng 10 triệu đồng vào sổ tiết kiệm với lãi suất 0,45%/tháng


0

10

Bạn Hoàng được bố tặng 10 triệu đồng vào sổ tiết kiệm với lãi suất 0,45%/tháng nhân dịp Hoàng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuối mỗi tháng bạn Hoàng rút ra số tiền là là 500 000 đồng để tiêu sài cho học tập. Hỏi sau một năm số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm của Hoàng là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

9 trả lời:

1

trình bày cách làm mình tặng 100ht 

#1: ngày 27/10/2016
73

Thêm bình luận

1

Nguyễn Đúc Thắng: 19:22 17/10/2016

Bạn Hoàng được bố tặng 10 triệu đồng vào sổ tiết kiệm với lãi suất 0,45%/tháng nhân dịp Hoàng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuối mỗi tháng bạn Hoàng rút ra số tiền là là 500 000 đồng để tiêu sài cho học tập. Hỏi sau một năm số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm của Hoàng là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

tui giai bai nay roi

#2: ngày 25/10/2016
471

Thêm bình luận

1

đáp án đúng là 4402817

#3: ngày 18/10/2016
2

Thêm bình luận

1

4402817 là đáp án đugns đấy bn wink yes enlightened

#4: ngày 17/10/2016
5

Thêm bình luận