1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Thầy Thám gửi hàng tháng A đồng với lãi suất là 0,67%/tháng


0

2

Thầy Thám gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là A đồng với lãi suất là 0,67%/tháng thì sau 4 năm thầy có vốn lẫn lãi là 168,4 triệu đồng.Tìm A ( làm tròn đến 1000 đồng )

Giải chi tiết nha

2 trả lời:

0

Gọi số tiền thầy Tám gửi ngân hàng là A đông với lãi xuất là i/tháng thì sau N tháng thì số tiên cả gốc lẫn lãi là: FN=A.(1+i)

⇒ A=FN:(1+i)N ⇔ A=168400000:(1+0,67%)48≈122219000

Vậy thây tám gửi vào ngân hàng 122219000 đồng

Mình cũng không chắc lắm. 

#1: ngày 14/08/2016
2

Thêm bình luận

0
Cong thuc dung roi do
#2: ngày 14/08/2016
199

Thêm bình luận