1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Cô Sen đổi 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê


1

3

 Cô Sen  mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu cô Sen đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi cô Sen mang đi bao nhiêu quả cam ? 

4 trả lời:

1

Nhưng mik đang cần bài chuẩn mà

#1: ngày 23/04/2017
13

Thêm bình luận

1

Cái này có cảm giác giống câu like vs bài chuẩn hơn ấy

#2: ngày 22/04/2017
249

Thêm bình luận

1

Bài giải

9 quả cam đổi được 2 quả táo và 1 quả lê nên 18 quả cam đổi được 4 quả táo và 2 quả lê. Vì 5 quả táo đổi được 2 quả lê nên 18 quả cam đổi được : 4 + 5 = 9 (quả táo).

Do đó 2 quả cam đổi được 1 quả táo. Cứ 5 quả táo đổi được 2 quả lê nên 10 quả cam đổi được 2 quả lê. Vậy 5 quả cam đổi được 1 quả lê. Số cam cô Sen mang đi để đổi được 17 quả táo và 13 quả lê là :

2 x 17 + 5 x 13 = 99 (quả).

 

#3: ngày 22/04/2017
13

Thêm bình luận

0

laugh

#4: ngày 22/04/2017
14

Thêm bình luận