1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

Một người đi bộ được 1 giờ 15 phút 30 giây thì nghỉ 16 phút và đi tiếp 20 phút 13 giây n


0

2

Một người đi bộ được 1 giờ 15 phút 30 giây thì nghỉ 16 phút và đi tiếp 20 phút 13 giây nữa thì về tới nhà lúc 6 giờ 30 phút. Hỏi người đó xuất phát lúc nào? (Kết quả ghi ở giờ, phút, giây) 

3 trả lời:

1

ban oi kq bang 4'36'17'

#1: ngày 25/01/2017
471

Thêm bình luận

1

Bài này dễ

Bn ấn phím độ trong máy tính là đc mà

KQ là 4'38'17'

#2: ngày 24/01/2017

Thêm bình luận

0

sai hết sad

#3: ngày 14/02/2017
70

Thêm bình luận