1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Giúp mình bài này nhé mọi người!


0

0

Cô Vân gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 20 triệu đồng với lãi suất là 0,71%/tháng. Hỏi sau tròn 5 năm số tiền trong sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền lãi? (Làm tròn đến hàng đơn vị).

0 trả lời: